Om markedsføring

Markedsføring

Markedsføring i dag.

Markedsføring

HVA ER MARKEDSFØRING?

Hva er egentlig markedsføring? Mange setter likhetstegn mellom markedsføring og reklame. Selvsagt er salg, reklame og kommunikasjon en del av markedsføring, men faget rommer så uendelig mye mer. Spesielt med dagens teknologi. Her vil vi ta for oss fremtidige temaer.

SE VÅR DIGITALE ANNONSERINGSRAKETT HER

Den amerikanske markedsføringsforeningen definerer Markedsføring slik: «Det å være en markedsfører omfatter alle de aktivitetene, organisasjonene og arbeidsprosessene som bidrar til å skape, formidle, levere og utveksle tilbud som har verdi for kunder, klienter, partnere og samfunnet som helhet»

Markedsføring skaper verdi og vekst

Skaper verdi for kunde og samfunn

Stikkordet er altså å skape verdi for kunder og samfunnet som helhet. Dette innebærer at markedsførere har ansvaret for og gjennomfører en rekke verdiskapende aktiviteter for sine virksomheter.

Tar markedsføring på alvor


Kvalitetsmarkedsføring tar menneskers behov på alvor, og bidrar til å utvikle og forbedre produkter og tjenester som folk trenger, ifølge samfunnsgeograf Karl- Fredrik Tangen . God markedsføring bidrar til å informere publikum, styre deres forventninger og til å ta gode forbruksbeslutninger. 


Med dagens teknologi har man mulighet til å måle effekten og se hva man kan kapitalisere på markedsføringen. 

God markedsføringskunnskap er avgjørende for å veilede og styre innovasjonsarbeid og teknologiutvikling. Det er en oppgave mange i både nærings- og samfunnsliv er opptatt av i arbeidet med å realisere Norge etter oljealderen.


Svaret til Tangen om hva som er god markedsføring er arbeid som bidrar til økonomisk vekst og konkurransekraft, og er dermed med på å sikre og utvikle nye arbeidsplasser. I dag må du dog ha mange ressurser som kan mange fag. 


Under koronapandemien ble vi 60% mer digitale. Det ser ut som at det ikke stopper der. 


Kunnskap om det å markedsføre er derfor helt nødvendig for samfunnet. Den kunnskapen gir vi deg. 

Basert på debatt fra Handelskolen BI

Mange ulike temaer

 

Innføringsbøker i markedsføring er som regel tykke. Ofte nesten 1000 sider lange. Årsaken er at markedsføring omfatter mange ulike temaer. Og i dag utallige verktøy og metoder. 


Fra de strategiske betraktninger om valg av markeder og kunder, til overordnede markedsstrategier for produkter og tjenester om pris, distribusjon, produktutvikling og kommunikasjon og mer operative emner som valg av konkrete tiltak, mediekanaler og budskapsutvikling.


Markedsføring har altså et bredt nedslagsfelt og kan ikke reduseres til bare å være reklame, men vi kan bistå med de verktøy du trenger, og hva som fungerer for deg. 


Her kan du se mer om oss

LEI INN EN MARKEDSFØRER

Har du behov for markedsføring eller digital markedsføring?

Ingen kan alle verktøy innen markedsføring. Ved å leie inn via oss får

du alle verktøy med spesialkompetanse under et tak.

Legg igjen dine kontakter og hva vi eventuelt kan hjelpe deg meg..

Se vår personvernerklæring her Personvernerklæring