Google annonsering

Google annonsering er en tjeneste som tilbys av Google, hvor bedrifter kan betale for å vise annonser til brukerne som søker etter bestemte ord eller uttrykk på Google. Dette kan gjøres gjennom en rekke forskjellige annonseformater, inkludert søkeannonser, displayannonser og videoannonser.